Indiska Gudar

Detta är mitt hitills största enskilda projekt och arbete inom måleriet som har har gjort, både i tid och kraft. Det har varit en stor resa genom myter och föreställningar i både hinduisk mytologi och inom mina egna andliga erfarenheter och intryck. Samtidgt en personlig resa geonom ett Gudomligt epos som speglar olika arketypiska gestater och uttryck. .Ett arbete som har givit mig massor av glädje, tillfredsällese och insikter på vägen som jag bara kunde drömma om. Varje målnig vill jag visa att de är som ett prisma som har många olika fasseter inte bara att de föreställer de som de sägs föreställa utan betraktaren ska kunna sjunka in i bilderna och finna andra sidor hos dem

Se bilder