Mytiska motiv


Myter har alltid fascinerat mig på många sätt. ju äldre jag blir ju mer betagen blir jag av dess källa till oändlig visdom och kraft som utgör själva grunden av dess väsen. En sida av detta är att Myten försöker att förklara det plasitiska förhållande i verkligheten mellan olika plan av existenser och synsätt av våran tillvarao. Myten är en levande traditon av känslor och mystik där olika element blandar sig med varandra. För att utrycka en sanning krävs ibland ett poetiskt bildspråk som klär inte uppenbara begivenheter som kan vara nog så verkliga som den fysiska tillvaro som vi känner till.

Se bilder