Stilleben


Stilleben är en konstform där målningen fungerar som ett fönster mot den lilla världens mystik. I motiven är det färgen och formen som framkallar närvaron av något annat som existerar vid sidan om de synligt verkliga. Min intention är att de känslor och osynliga komponenter skall växa från det givna i bilderna. Det är härligt att frottera sig med palettens fulla bredd av färger och penslarnas olika utrycksmöjligheter för att ta fram uttrycket i motivet och levandegöra detta på duken.

Se bilder