Konst

Det är ibland svårt att förklara klar vad konst verkligen är och dess syfte. Speciellt i vår tid när konsten är inte länge lika uppdelad i olika begrepp, klasser, ismer, och stilar. Som konstnär är det är inte ovanligt att man hamnar i situationer då man känner sig tvungen att försvara sin ställning om vad man representerar inom konsten. Att föra fram vilken intention och värde och mening sin konst har i ett större sammanhang, utom just själva bilden. Konsten lever på känslan av vad som finns i betraktarens öga. Idag existerar knappast den traditionelle konstnären längre som de flesta romantiskt beskriver en konstnär som i historiskt perspektiv. I många delar har det moderna konstnärsbegreppet sträckt ut sig att omfatta mer än de klassiska ramarna, till exempel hantverk, konstruktion, design, fotografering, datorgrafik och så vidare. Nästan vad som helst kan betraktas som konst i det kreativa fältet, det handlar oftast bara om vilket medium som passar konstnären bäst.