Karl-Gustav Wilhelmsson Konst, hantverk & designMålerietJag ser mig själv huvudsakligen som målare i mitt konstnärskap. Konsten har alltid varit en stor passion för mig. Inom måleriet har jag arbetat med i huvudsak i tre olika stilar: landskap & stadsbilder, stilleben samt mytiska motiv. Att ägna sig åt konsten är en fantastisk gåva att få i livet. Jag betraktar konsten som en dörr till de djupare delarna i själens gömmor som ger individen en möjlighet att förstå sitt egna unika karaktärsdrag med färg och form som verktyg. Att genomgå metamorfoser i olika stilar och uttrycksformer är en del av processen att vara konstnär och kreativ människa. Jag tycker man inte ska blunda för man är en dynamisk och växande människa som tar sig olika uttryck och inriktningar. Samtidigt som det bra att fördjupa sig inom något också. Min senaste gren inom måleriet, att måla Indiska Gudar och Gudinnor, har varit betydelsefull för mig. Innan upplevde jag att jag var som en rorsman i min egen innanvik. Efter att i 10 års tid målat mina Indiska Gudar och Gudinnor har jag givit mig själv skeppar examen, och känner att jag kan ha en större frihet och kunskap inom måleriet.