Karl-Gustav Wilhelmsson Konst, hantverk & designTräkonstAtt hantverk och konst inte skulle kunna förenas med varandra, känns ibland som en orimlighet. Form, funktionalitet, känsla och estetika värden skapar ett dyamiskt begrepp tillsammans tycker jag. Frågan är var exakt gränsen går vad som betraktas som konst tillskillnad från hantverk och design? Omdömmet ligger lite i betraktares öga . Men om man betraktar begreppet vad man vill åt som en sublimering av formen så passar konsten plöstlig väl in. Konsten är bara ett bergrepp som är ibland skapat för att urskilja det bananla mot det sublima. Bara att att hantverkan arbetar med matrial som har sitt ursprung från naturen själv och att tingesten vilar på en ursprunglig identitet som härstammar från naturens egen fulländning kan man finna en resonans med det konstnärlig i hantverket. Rörelser som Art & Craft som var inne på slutet på 1800 talet,förskökte förena och se bortanför skiljelinjerna mellan de två begreppen och menande att intinionen var det som var viktigt när det gällde konst och inte vilken teknik och matrial som annvändes i skapandet.