Karl-Gustav Wilhelmsson Konst, hantverk & designProjektSom konstnär har jag visionen att tänja gränser och att ifrågasätta andras föreställningar om vad konst är och dess mening i ett större sammanhang. Jag har sedan många år varit en hängiven hobbyodlare och kolonilotts-innehavare med allt det som har inneburit. Gräva, odla, måla, snickra, bygga, anlägga, rita, skissa och få idéer för att sedan genomföra dessa i praktiken. Trädgårdskonst är en sida som jag vill och kommer att undersöka mer i mitt konstnärskap.

Under konstruktion